تبلیغات

دستگاه پرس 30 تن
استند موتور قطار

موانع را بشناسید و اجازه موفقیت را صادر کنید

10 / 10
از 1 کاربر

موانع را بشناسید و اجازه موفقیت را صادر کنید


همه ما نقاط کوری در زندگی دارم که شامل رفتارها، رویکردها و چشم اندازهایی است که نمی دانیم ما را به عقب می کشند. ما نمی توانیم این نقاط را ببینیم. نمی توانیم تشخیص دهیم که آنها چگونه بر تعاملات و ارتباطات ما تاثیر گذارند. متاسفانه برخی از آنها ما را از رسیدن به سطحی از موفقیت که خواهان آن هستیم، باز می دارند. موفقیت یک تیم را محدود کند. آیا کشف این موانع به سادگی این است که به خودتان اجازه دهید حتی با وجود نقاط کور به موفقیت برسید؟ برای این کار باید اجازه برخی چیزها را برای خودتان صادر نمایید:

-  اجازه دهید خودتان باشید

-   اجازه دهید تحول شکل گیرد.

-   اجازه دهید شاد باشید

ارسال نظر

عنوان نظر : *
نام شما : *
ایمیل :