تبلیغات

دستگاه پرس 30 تن
دستگاه آزمایش اکسل
استند موتور قطار

گیر کردن بر سر دو راهی انتخاب

10 / 10
از 1 کاربر

"هر وقت بین دو راهی انتخاب قرار گرفتید، راه سوم را انتخاب کنید!"

راه سوم راهی است که خوبی هایش دربرگیرنده خوبی های هر دو راهی است که در انتخاب شان تردید دارید و نمی تونید یکی را با اطمینان برگزینید. همان راهی است که ایرادهای این دو راه پیش روی تان را ندارد. آنی است که هنوز نمی دانید چیست باید بسازیدش. با فکر کردن، با خارج شدن از قالب های ذهنی، با ایده نو متولد کردن، با بروز خلاقیت رایگانی که خدا به شما داده، راه سوم را بسازید.

 

ارسال نظر

عنوان نظر : *
نام شما : *
ایمیل :